Vyberte test

Předběžná žádanka pro antigenní testy

Pro přihlášení na antigenní testy je nutno - kromě registrace na termín - vyplnit předběžnou žádanku  na ÚZIS. Údaje vyplňujte přesně dle průkazu totožnosti! Na zadaný mail pak přijde číslo s čárovým kódem, ten (vytištěný nebo v telefonu) ukážete při odběru.

Test na protilátky Covid-19

Testování na protilátky je vhodné pro ty, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a chtějí vědět, zda si vytvořili protilátky, nebo pro ty, kteří pozorovali nějaké příznaky a chtějí si ověřit, zda neprodělali COVID-19.

Antigenní testy nyní i pro samoplátce

Pokud potřebujete antigenní test častěji než 1x za 3 dny, nejste pojištěnec, nebo potřebujete dvojjazyčné potvrzení pro výjezd do zahraničí, můžete si test zaplatit.

Prokázání totožnosti a zdravotního pojištění

Před vstupem do odběrové místnosti si připravte průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a příp. kartičku pojišťovny - nutná u bezplatného antigenního testu.

PCR test

průkaz koronaviru
1700,- *
 • pojištěnci s el.žádankou
 • pojištěnci, samoplátci, firmy
 • výtěr z nosohltanu****
 • přímý průkaz viru
  (ribonukleová kyselina)
 • až 48 hodin
 • mailem v zašifrovaném PDF
 • Informační leták

Antigenní test

průkaz koronaviru
500,- **
 • pojištěnci po 3 dnech**
 • pojištěnci, samoplátci
 • výtěr z nosohltanu
 • přímý průkaz viru
  (přítomnost bílkoviny)
 • 20 minut
 • na místě
 • MZČR

Test na protilátky

průkaz protilátek
od  500,- ***
 • samoplátci
 • krev ze žíly, ev. z prstu
 • průkaz protilátek
  metodou ELISA
 • do 3 dnů
 • mailem v zašifrovaném PDF
 • Informační leták


Všechny ceny jsou od 1.4.2021 osvobozeny od DPH
(dle "Informace GFŘ k testování na onemocnění COVID-19", Č.j. 22527/21/7100-20116-050822, které do osvobození od DPH podle §58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje PCR testy, antigenní testy a testy na protilátky Covid-19).

* Cena PCR testu platí pouze pro samoplátce a firmy. Pro pojištěnce s elektronickou žádankou (od lékaře nebo krajské hygienické stanice) je PCR test zdarma.

** Antigenní test zůstává i nadále zdarma pro všechny pojištěnce v ČR za předpokladu, že od předchozího antigenního testu uplynuly minimálně 3 dny. V opačném případě platí cena pro samoplátce a stejně tak i v případě, pokud požadujete vystavení dvojjazyčného dokladu pro výjezd do zahraničí.

Upozorňujeme, že splnění podmínky minimálního intervalu mezi dvěma bezplatnými testy je dohledatelné!

*** Cena testu na protilátky Covid-19 500,- Kč platí pro vyšetření protilátek ve třídě IgG, kombinovaný test na protilátky ve třídách IgM a IgG stojí 1.000,- Kč. Vyšetření je standardně prováděno z odběru žilní krve. V případě odběru ze suché krevní kapky z prstu (pro IgG test, vhodné zejména pro děti) je příplatek 300,- Kč.

**** U dětí do 12 let provádíme odběr formou výtěru z krku.

Jsme jednou z největších cytologických laboratoří na světě. Kromě cytologií se specializujeme též na biopsie a molekulární genetiku.

Laboratoř

Podávání informací

Z důvodu ochrany Vašich osobních dat informace k výsledkům vyšetření na zavolání nesdělujeme.