Graf 2 Denní počty zpracovaných vzorků SARS-CoV-2 - Bioptická laboratoř s.r.o. versus ČR

  • sledováno od 1.4.2020
  • poslední aktualizace 3.5.2021 12:12

Denní přehled počtu zpracovaných vzorků na testování onemocnění COVID-19 (vyšetření SARS-CoV-2) provedených Bioptickou laboratoří s.r.o. a provedených všemi laboratořemi v ČR.