Graf 4 Percentuální podíl počtu zpracovaných vzorků SARS-CoV-2 Bioptickou laboratoří s.r.o. za den

  • sledováno 5.4.2020

Srovnání počtu zpracovaných vzorků na testování onemocnění COVID-19 (vyšetření SARS-CoV-2) provedených Bioptickou laboratoří s.r.o. s počtem zpracovaných vzorků v ČR ve vybraném dni v procentech (celkem 79 laboratoří).